table_webПредимствата на линейния печат

Съпостваяне на линеен матричен и лазерен печат*
Линейните матрични принтери имат значителни предимства пред лазерните принтери с оглед пестене на енергия, цена за страница, отпадъци от консумативи, надеждност в индустриална среда и гъвкавост на медиата (формуляри от няколко части, извънгабаритна медиа, печат върху етикети или картон).
Всеки аспект на линейния матричен принтер е проектиран да предоставя изключителна надеждност, бързина и непрекъсваема производителност сред широкия спектър на производствената среда (гореща, студена, влажна, запрашена и т.н.). Резултата е продукт, който издържа по-дълго, изисква по-малко намеса на потребителя, щади повече околната среда и осигурява значително по-ниска цена на притежание. Вижте сравнението по-долу:

Предимства на линейния матричен печат

  • Спестяване на енергия
  • Намаляване на отпадъците
  • Може да използва медиа, която се рециклира
  • Надеждна работа с индустриални настройки
  • Поддържа широка гама от медиа
  • Изключително ниска себестойност на страница
*Информацията е на фирма PRINTRONIX